Groene Grenzen Uw Groene Grens? Over deze site
De Groene Grenzen van Helmond
Berkendonk
Brouwhuisse Heide
Omgeving Brouwhuis
Groene Peelvallei en Brouwhuisse Heide
Negen groene grenzen
Groot Goor
Coovels bos
de Vennen
Noord, Oost, Zuid en West Helmond
Hier uw groene grens?
Groot Goor
Inzender
Meindert Beerlage

Grenzen van het gebied
Eindhovens kanaal (Zuid), bebouwing Mierlo Hout (West en Noord) en Goorloop (Oost).

Persoonlijke banden met het gebied
Het Groot Goor is voor mij dè plek voor een korte wandeling: even genieten van het landschap, de natuurlijke variatie of de talloze vogels. Vlak bij een woonwijk maar toch echt buiten. Het is een fraaie combinatie van broekbos, weilanden, beekjes, coulissen en rietpartijen, aangevuld met weilanden, die -gelukkig- slechts extensief benut worden. Met wat geluk zie je reeën of een ijsvogel. Zelfs de wielewaal kan 's zomers gehoord worden. In de herfst hebben de oude beuken schitterende kleuren.

Redenen voor behoud (en uitbreiding / verbetering)
Meer in het algemeen is het Groot Goor een schakel in een natuurlijke verbindingszone. Die zone begint in Mierlo, met de Natte Natuurparel Sang en Goorkens (waarvan de natuurwaarden momenteel verbeterd worden); vervolgens het Groot Goor -helaas is de Goorloop binnen de gemeente Helmond gekanaliseerd en deels ingebouwd; boven Stiphout wordt de natuurlijke zone voortgezet in kleinschalig landschap. Daar heeft de Goorloop zijn oude, meanderende loop weer teruggekregen om uiteindelijk de Aa te bereiken.

Het Groot Goor wordt niet alleen door Houtenaren bezocht: natuur(beschermings)-organisaties uit de hele regio komen er voor excursies en educatie m.b.t. paddenstoelen, vogels, bijzondere planten en landschapswaarden.

Het gebied kan verbeterd worden door de Goorloop ter plaatse haar oorspronkelijke bedding terug te geven. In combinatie met de plannen voor de Cortenbachstraat (de variant buitenom) worden Sang en Goorkens, Groot Goor, Warande en Croy dan op een natuurlijke wijze verbonden. Nog beter zou zijn als tevens een deel van het gebied ten oosten van de Goorloop wordt "teruggegeven" aan de natuur.

Minpunten en bedreigingen zijn er ook. Denk aan loslopende honden, die achter wild aangaan en/of het wandelen onaangenaam maken; en een lawaaierig hondentrainings-centrum, midden in een natuurgebied, dat zich niet aan haar grenzen houdt. De meest serieuze bedreigingen zijn (vooralsnog vage) ideeën om het Cortenbachtracé door te laten lopen naar de Vossenbeemd en de (meer concrete) plannen om het stuk tussen Goorloop en Zuid Willemsvaart vol te bouwen. Laat Helmond -buiten de lopende plannen in Brandevoort en de Groene Loper- eerst inbreiden en daarnaast anticiperen op krimp.

De grootste misser uit recente jaren is de nieuwbouw van "loodsen" langs de Kanaaldijk, tegenover Suytkade. De gemeente is daar m.i. penny wise- pound foolish: Suytkade loopt (ook al vóór de kredietcrisis) slecht. Aan de lokatie kan dat niet liggen. Wel aan het uitzicht: wie wil er vanuit een duur "waterappartement" uitkijken op een wand met tweedehands autohandelaren, een verlaten milieustraat en een opslag van tuinhout en straatstenen? De gemeente had enkele jaren geleden de moed moeten hebben om de toenmalige bedrijven te doen verhuizen. Dan had Suytkade uitzicht gehad op -en verbinding met- het Groot Goor. Misschien kan dat (tegen hogere gemeenschapskosten) nog steeds gerealiseerd worden. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Google Maps

Grotere kaart weergeven