Groene Grenzen Uw Groene Grens? Over deze site
De Groene Grenzen van Helmond
Berkendonk
Brouwhuisse Heide
Omgeving Brouwhuis
Groene Peelvallei en Brouwhuisse Heide
Negen groene grenzen
Groot Goor
Coovels bos
de Vennen
Noord, Oost, Zuid en West Helmond
Hier uw groene grens?
De Brouwhuisse heide

Inzender
De Bult (columnist in wijkblad De Corridor)

Grenzen van het gebied
De N270 in het Noorden.
De bebouwing van Brouwhuis en het huidige BZOB in het Westen.
Dit zijn niet de grenzen zoals enkele (topografisch wat minder onderbouwde) bestuurders van deze stad menen te kennen: zij denken ten onrechte dat de westelijke grens bij de N279 ligt. Het raadplegen van iedere topografische kaart van dit gebied kan dit misverstand snel uit de wereld helpen.

Persoonlijke banden met het gebied
Het is een prachtig natuurgebied waar nog veel groot en klein wild aanwezig is. Ik wandel hier regelmatig, met name in het bos grenzend aan het BZOB.

Redenen voor behoud
In Brouwhuis wonen 10.000 Helmonders in een gebied dat aan veel kanten ingesloten wordt door overlastgevende industrie. Toen ruim 20 jaar geleden de Brouwhuisse nieuwbouw-uitbreiding plaats moest vinden, werden de mensen gelokt met wervende gemeentelijke folders over "wonen in een groene omgeving". Het Brouwhuisse heide gebied is het enige groen in de directe omgeving. Het opofferen van dit Brouwhuisse groen voor nog meer overlastgevende industrie in de directe omgeving van Brouwhuis maken de eerdere gemeentelijke folders over "wonen in een groene omgeving" tot leugenachtige geschriften. Een gemeentebestuur dat meent dat aan deze kant van Helmond wel een industriegebied kan liggen in de milieucategorie 5 zou er alles aan moeten doen om de 10.000 aanwonende buren van dit industriegebied te compenseren in de vorm van extra groen. De arrogantie van een gemeentebestuur dat meent de laatste groengebieden ook nog vol te kunnen dumpen met industrie is stuitend.

Google Maps

Grotere kaart weergeven